Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2020 - tir, 15. sep 2020 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2020
tir, 15. sep 2020 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Mødesalen
 6. Ulla Vestergaard (A)
136. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Kaj Kirk (UFP)
 6. Ulla Vestergaard (A)
137. Budget 2021 - 1. behandling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Niels Jørgen Pedersen (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Kr. Yde (C)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Ib Poulsen (O)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Peter Sørensen (UFP)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Kaj Kirk (UFP)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Casper Søe-Larsen (I)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Jens Otto Madsen (Ø)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Morten Bo Bertelsen (F)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Ulla Vestergaard (A)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Morten Bo Bertelsen (F)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Ida Pedersen (A)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Jens Otto Madsen (Ø)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Ida Pedersen (A)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Jens Kr. Yde (C)
 40. Ulla Vestergaard (A)
 41. Morten Bo Bertelsen (F)
 42. Ulla Vestergaard (A)
138. Udmøntning af særtilskud til sommeraktiviteter for borgere i botilbud
Del dette dagsordenpunkt
139. Beslutning om deltagelse i ”DK2020 for hele Danmark”
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ib Poulsen (O)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Peter Larsen (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Morten Bo Bertelsen (F)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Kristian Tilsted (V)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Jens Otto Madsen (Ø)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Ida Pedersen (A)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Kaj Kirk (UFP)
 24. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 25. Ulla Vestergaard (A)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Ida Pedersen (A)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Esben Oddershede (V)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Mødesalen
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Mødesalen
 36. Ulla Vestergaard (A)
140. Forslag til proces for Energi- og Ressourcestrategi
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
141. Ny anvendelse af Landlyst Stadion
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Morten Bo Bertelsen (F)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Kaj Kirk (UFP)
 5. Ulla Vestergaard (A)
 6. Jens Kr. Yde (C)
 7. Ulla Vestergaard (A)
 8. Jens Otto Madsen (Ø)
 9. Ulla Vestergaard (A)
 10. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 13. Ulla Vestergaard (A)
 14. Jørgen Andersen (C)
 15. Ulla Vestergaard (A)
 16. Ida Pedersen (A)
 17. Ulla Vestergaard (A)
 18. Peter Larsen (V)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Morten Bo Bertelsen (F)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Casper Søe-Larsen (I)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Preben Holler (A)
 25. Ulla Vestergaard (A)
 26. Peter Skriver Nielsen (A)
 27. Ulla Vestergaard (A)
 28. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 29. Ulla Vestergaard (A)
 30. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 31. Ulla Vestergaard (A)
 32. Morten Bo Bertelsen (F)
 33. Ulla Vestergaard (A)
 34. Jens Kr. Yde (C)
 35. Ulla Vestergaard (A)
 36. Ib Poulsen (O)
 37. Ulla Vestergaard (A)
 38. Peter Skriver Nielsen (A)
 39. Ulla Vestergaard (A)
 40. Mødesalen
 41. Ulla Vestergaard (A)
 42. Mødesalen
 43. Ulla Vestergaard (A)
142. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej og Kommuneplantillæg nr. 18 Udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst
Del dette dagsordenpunkt
143. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17
Del dette dagsordenpunkt
144. Principgodkendelse af 24 almene familieboliger Vesterhavsparken Vorupør
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jørgen Andersen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Esben Oddershede (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Jørgen Andersen (C)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Casper Søe-Larsen (I)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Mødesalen
145. Thisted Camping - Udvidelse af antal campingenheder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ib Poulsen (O)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Esben Oddershede (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Kr. Yde (C)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Peter Sørensen (UFP)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Esben Oddershede (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Mødesalen
 14. Ulla Vestergaard (A)
146. Thisted Camping - Udvidelse af areal til vintercampering
Del dette dagsordenpunkt
147. I/S Mors-Thy Færgefart - Låneoptagelse til udskiftning af motorer
Del dette dagsordenpunkt
148. Tilbud fra Limfjordsrådet om deltagelse i LIFE-projekt Løgstør Bredning, Nørholm og Mariagerfjord.
Del dette dagsordenpunkt
149. Godkendelse af vision for de nordjyske kommuner om strategisk energiplan for 2040
Del dette dagsordenpunkt
150. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Hvedemarken i Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
151. Budget 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
Del dette dagsordenpunkt
152. Budget 2021, I/S Skovsted Losseplads
Del dette dagsordenpunkt
153. Budgetforslag 2021 for Nordjyllands Trafikselskab i høring
Del dette dagsordenpunkt
154. Strategi for netværk og frivilligt socialt arbejde
Del dette dagsordenpunkt
155. Endelig godkendelse af strategi for særligt udsatte børn, unge og familier
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Torben Overgaard (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Webcast Finished
141. Ny anvendelse af Landlyst Stadion
143. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17
144. Principgodkendelse af 24 almene familieboliger Vesterhavsparken Vorupør
150. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Hvedemarken i Hanstholm
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Kaj Kirk (UFP)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Uden For Parti
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti