Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19 - tir, 29. mar 2022 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19
tir, 29. mar 2022 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
40. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Peter Larsen (V)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Kenneth Bjerregaard (V)
 6. Mødesalen
 7. Niels Jørgen Pedersen (V)
 8. Kristian Tilsted (V)
 9. Niels Jørgen Pedersen (V)
41. Klimapolitisk Dialogforum i Nordjylland
Del dette dagsordenpunkt
42. Retningslinje for håndtering af henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer, chefer eller direktører
Del dette dagsordenpunkt
43. Samarbejdsaftale og vedtægt for borgerrådgiverfunktion
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
44. Bufferpulje 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
45. Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2021 til 2022 - drift og anlæg
Del dette dagsordenpunkt
46. Lånoptagelse vedr. låneramme 2021
Del dette dagsordenpunkt
47. Skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup skole
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Peter Larsen (V)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Ulla Vestergaard (A)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Per Skovmose (C)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
48. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til vedligeholdelse af klublokaler.
Del dette dagsordenpunkt
49. Principbeslutning om placering af ny handicapinstitution og anlægsbevilling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henrik Gregersen (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Jens Kristian Yde (C)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Mette Kjærulff (A)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Kristian Tilsted (V)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Henrik Gregersen (V)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
50. Debatoplæg om vindmøller ved Hanstholm Havn
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Brian Nielsen (D)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Ida Pedersen (A)
 10. Jens Kristian Yde (C)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Jens Otto Madsen (Ø)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Peter Larsen (V)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Per Skovmose (C)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Claus Nybo (A)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Morten Bo Bertelsen (F)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Kenneth Bjerregaard (V)
 26. Niels Jørgen Pedersen (V)
 27. Per Skovmose (C)
 28. Niels Jørgen Pedersen (V)
 29. Kristian Tilsted (V)
 30. Niels Jørgen Pedersen (V)
 31. Jens Kristian Yde (C)
 32. Niels Jørgen Pedersen (V)
 33. Claus Nybo (A)
 34. Niels Jørgen Pedersen (V)
 35. Morten Bo Bertelsen (F)
 36. Niels Jørgen Pedersen (V)
 37. Per Skovmose (C)
 38. Niels Jørgen Pedersen (V)
 39. Claus Nybo (A)
 40. Niels Jørgen Pedersen (V)
51. Principbeslutning om opførelse af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør
Del dette dagsordenpunkt
52. Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen Thisted
Del dette dagsordenpunkt
 1. Brian Nielsen (D)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jens Kristian Yde (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
53. Skema A - Ansøgning og opførsel af familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
54. Skema C - Almene boliger i Klitmøller, Thisted Bolig
Del dette dagsordenpunkt
55. Anlægsbevilling - Autocamping
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kristian Yde (C)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
56. Antal valgsteder og placeringer i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Kenneth Bjerregaard (V)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Jens Otto Madsen (Ø)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Peter Larsen (V)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Jens Kristian Yde (C)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Claus Nybo (A)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Henning Holm (A)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Morten Bo Bertelsen (F)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Ib Poulsen (O)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Peter Skriver Nielsen (A)
 26. Niels Jørgen Pedersen (V)
 27. Peter Larsen (V)
 28. Niels Jørgen Pedersen (V)
 29. Brian Nielsen (D)
 30. Niels Jørgen Pedersen (V)
 31. Torben Overgaard (C)
 32. Niels Jørgen Pedersen (V)
57. Valgstyrer, valgstyrerformand og tilforordnede til Folkeafstemning, Folketingsvalg, EU-valg og Kommunal- og Regionsrådsvalg i perioden 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
58. EUC Nordvest, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
59. Sundhedsaftalerne, politisk styregruppe
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
47. Skimmelsvamp i skolekøkken og omklædningsrum på Tingstrup skole
50. Debatoplæg om vindmøller ved Hanstholm Havn
51. Principbeslutning om opførelse af 12 almene familieboliger, Lervej Vorupør
52. Principbeslutning om opførelse af 12 almene seniorboliger ved Grønningen Thisted
53. Skema A - Ansøgning og opførsel af familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm
54. Skema C - Almene boliger i Klitmøller, Thisted Bolig
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Intet profilbillede tilgængeligt for Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Henrik Gregersen (V)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Mette Kjærulff (A)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Økonomiudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Intet profilbillede tilgængeligt for Brian Nielsen (D)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Nye Borgerlige
Intet profilbillede tilgængeligt for Claus Nybo (A)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Brugerudvalget (Folkeoplysningsudvalget)
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
Borgmester, Økonomiudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kristian Yde (C)
Viceborgmester, Økonomiudvalget, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti