Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. december 2019, kl. 17 - tir, 17. dec 2019 - 17.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. december 2019, kl. 17
tir, 17. dec 2019 - 17.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Preben Dahlgaard (A)
 4. Mødesalen
 5. Tilhørerpladser
 6. Mødesalen
 7. Ulla Vestergaard (A)
234. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
235. Træk i børne- ungeydelsen ved skolefravær
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Søren Kanne Zohnesen (V)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Mødesalen
 12. Ulla Vestergaard (A)
236. Beskæftigelsesplan 2020
Del dette dagsordenpunkt
237. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2019 på Erhverv-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Del dette dagsordenpunkt
238. Kystbeskyttelse - nyt bidrag til "Vestkystaftalen
Del dette dagsordenpunkt
239. Mulig udvidelse af Nationalpark Thy
Del dette dagsordenpunkt
 1. Casper Søe-Larsen (I)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Esben Oddershede (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Ida Pedersen (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jens Kr. Yde (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Henning Holm (A)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Morten Bo Bertelsen (F)
 20. Mødesalen
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Mødesalen
 23. Ulla Vestergaard (A)
240. Anlægsbevilling - Museum Thy - ekstra magasinhal
Del dette dagsordenpunkt
241. Havfrisk fisk - Fra os i Hanstholm ansøger om støtte
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Kr. Yde (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 12. Jens Kr. Yde (C)
 13. Ulla Vestergaard (A)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Mødesalen
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Mødesalen
 20. Ulla Vestergaard (A)
242. Aftalegrundlag og vedtægter for Destination Nordvestkysten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Henning Holm (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Ida Pedersen (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Per Skovmose (C)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Jens Otto Madsen (Ø)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Casper Søe-Larsen (I)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Torben Overgaard (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Henning Holm (A)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Ida Pedersen (A)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Morten Bo Bertelsen (F)
 24. Jens Kr. Yde (C)
 25. Ulla Vestergaard (A)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Henning Holm (A)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 30. Niels Jørgen Pedersen (V)
 31. Ulla Vestergaard (A)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Preben Holler (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Ib Poulsen (O)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Niels Jørgen Pedersen (V)
 40. Ulla Vestergaard (A)
 41. Mødesalen
 42. Ulla Vestergaard (A)
243. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 Revision af Grønt Danmarkskort
Del dette dagsordenpunkt
 1. Esben Oddershede (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Kristian Tilsted (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Mødesalen
 6. Ulla Vestergaard (A)
244. Forslag til Lokalplan 13-006 Hotel Klitheden samt Kommuneplantillæg nr. 15
Del dette dagsordenpunkt
245. Debatoplæg omkring planlægning for Søbadet i Thisted
Del dette dagsordenpunkt
246. Ny anvendelse af Landlyst Stadion
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Ida Pedersen (A)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Jørgen Andersen (C)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Jens Kr. Yde (C)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Jørgen Andersen (C)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Peter Skriver Nielsen (A)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Casper Søe-Larsen (I)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Morten Bo Bertelsen (F)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Henning Holm (A)
 36. Jørgen Andersen (C)
 37. Ulla Vestergaard (A)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Niels Jørgen Pedersen (V)
 40. Ulla Vestergaard (A)
 41. Jens Kr. Yde (C)
 42. Niels Jørgen Pedersen (V)
 43. Ulla Vestergaard (A)
 44. Jens Kr. Yde (C)
 45. Ulla Vestergaard (A)
 46. Ulla Vestergaard (A)
 47. Mødesalen
 48. Ulla Vestergaard (A)
247. Forlængelse af lejeaftale
Del dette dagsordenpunkt
248. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb 2019 på Klima-, Miljø og Teknikudvalgets område
Del dette dagsordenpunkt
249. Anlægsbevilling - Levetidsforlængelse af Arup Sluse.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mette Kjærulff (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Esben Oddershede (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jørgen Andersen (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Mette Kjærulff (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
250. Anlægsbevilling - Legepladser 2020
Del dette dagsordenpunkt
251. Anlægsbevilling - Grønne områder 2020
Del dette dagsordenpunkt
252. Anlægsbevilling - Analyse af fremtidige muligheder for Thisted Havn
Del dette dagsordenpunkt
253. Anlægsbevilling - Rørtæring, kloakledninger samt rottesikring 2020
Del dette dagsordenpunkt
254. Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer 2020
Del dette dagsordenpunkt
255. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i fire landsbyer
Del dette dagsordenpunkt
256. Anlægsregnskab for Lerpytter Stadion - Opgradering af baneanlæg
Del dette dagsordenpunkt
257. Anlægsregnskab - Veteraner i Vestervig
Del dette dagsordenpunkt
258. Anlægsregnskab for Hanstholm Havn, optagelse af veje som kommunale veje
Del dette dagsordenpunkt
259. Anlægsregnskab - Energimæssig renovering - Østre Skole, Kronborgvej 26 - 28, Thisted
Del dette dagsordenpunkt
260. Altaner - Dagslysforhold - Asylgade 13B
Del dette dagsordenpunkt