Webcast-arkiv - Thisted NetTV

Arkiv 

juni 2022

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 28. juni 2022, kl. 19

tir, 28. juni 2022 - 19.00
Mødet omhandler bl.a. fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023, Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034 samt Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør.

maj 2022

april 2022

marts 2022

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19

tir, 29. mar 2022 - 19.00
Mødet omhandler bl.a. principbeslutning om placering af ny handicapinstitution og tilhørende anlægsbevilling, diskussion af et debatoplæg om vindmøller ved Hanstholm Havn, samt beslutning om antal valgsteder og placeringer i Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 1. marts 2022, kl. 19

tir, 1. mar 2022 - 18.48
Hvordan forholder Kommunalbestyrelsen sig til Thisted Boligs planer om at bygge almene boliger i Hanstholm og Nors?
Bliver det nye system for affaldssortering endeligt vedtaget?
Og hvordan skal de politikker og strategier, som Thisted Kommune arbejder ud fra, bygges op i fremtiden?
Det er nogle af de spørgsmål, der er på dagsordenen.

januar 2022

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. januar 2022, kl. 19

tir, 25. jan 2022 - 18.35
Mødet omhandler bl.a.
Områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet
Områdefornyelsesprogram for Østerild
Farlige og forfaldne ejendomme 2022

december 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. december 2021, kl. 19

tir, 21. dec 2021 - 19.00
Mødet omhandler bl.a.
Skyum Idrætsefterskole
Sundhedsberedskabsplan 2022-2025
Socialtandpleje
Kystbeskyttelse ved Ydby Drag
Udviklingsprojekt - Power Tower Thy
Fremtidens Folkeskole

november 2021

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. november 2021, kl. 19

tir, 30. nov 2021 - 19.00
Mødet omhandler bl.a.
Punkt 202. Whistleblowerordning i Thisted
Kommune<https://www.thisted.dk/Politik/Kommunalbestyrelse/130/130-1841.aspx?agendaid=130-1841-1802#section202>
Punkt 206. Udvikling af Havstokken 9 til hotelfacilitet. Opsamling på digital
borgerhøring.<https://www.thisted.dk/Politik/Kommunalbestyrelse/130/130-1841.aspx?agendaid=130-1841-1802#section206>
Punkt 207. Debatoplæg om udstykning til helårsboliger i den grønne kile ved Ajs
Mølls Vej,
Klitmøller<https://www.thisted.dk/Politik/Kommunalbestyrelse/130/130-1841.aspx?agendaid=130-1841-1802#section207>


Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 2. november 2021, kl. 19

tir, 2. nov 2021 - 18.56
Mødet omhandler bl.a.:
Ny bestyrelsessammensætning for Det Nordatlantiske Fyr
Whistleblowerordning i Thisted Kommune
Godkendelse af plan for risikobaseret dimension Budget 2022 – 2. behandling

oktober 2021