Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. november 2019, kl. 19 - tir, 26. nov 2019 - 18.51 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. november 2019, kl. 19
tir, 26. nov 2019 - 18.51 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kaj Kirk (UFP)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Preben Dahlgaard (A)
 4. Mødesalen
 5. Tilhørerpladser
 6. Mødesalen
 7. Ulla Vestergaard (A)
209. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Niels Jørgen Pedersen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Ib Poulsen (O)
 8. Ulla Vestergaard (A)
210. Midtvejsregulering af Budget 2019
Del dette dagsordenpunkt
212. Ansøgning fra Klitmøller Friskole
Del dette dagsordenpunkt
213. Børne- og Familieudvalget. Flyt fra drift til anlæg
Del dette dagsordenpunkt
214. Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thy Hallen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Per Skovmose (C)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Mødesalen
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Per Skovmose (C)
 12. Ulla Vestergaard (A)
214. Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thy Hallen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Sørensen (UFP)
 2. Per Skovmose (C)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Per Skovmose (C)
 5. Ulla Vestergaard (A)
 6. Jens Kr. Yde (C)
 7. Ulla Vestergaard (A)
 8. Per Skovmose (C)
 9. Jens Kr. Yde (C)
 10. Ulla Vestergaard (A)
215. Anlægsbevilling - Indkøb af udstyr i forbindelse med implementering af Skype for Business
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Mødesalen
 6. Ulla Vestergaard (A)
216. Godkendelse af ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Mødesalen
 4. Ulla Vestergaard (A)
217. Spillestedet Thy
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Niels Jørgen Pedersen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Ida Pedersen (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
218. Debatoplæg forud for planlægning af område til boliger ved Tømmerbyvej i Vesløs
Del dette dagsordenpunkt
219. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
220. Miljøkonsekvensrapport for projektændring for vindmøller ved Tagmark
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Casper Søe-Larsen (I)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Esben Oddershede (V)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Kristian Tilsted (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Morten Bo Bertelsen (F)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Mødesalen
221. Nye almene boliger i Vestervig - Gårdhavehusene
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
222. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal
Del dette dagsordenpunkt
223. Anlægsbevilling - Nyt Genbrugscenter i Hurup
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Esben Oddershede (V)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Mødesalen
 6. Ulla Vestergaard (A)
224. Anlægsregnskab for Køb af Korsgade 18-20 og Munkevej 3
Del dette dagsordenpunkt
225. Anlægsregnskab - KulturRummet
Del dette dagsordenpunkt
226. Anlægsregnskab - indkøb af nyt ESDH-system
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
227. Organisationsændring - IT, Digitalisering og Borgerservice
Del dette dagsordenpunkt
228. Forslag om navneændring for Handicap- og Psykiatriafdelingen
Del dette dagsordenpunkt
229. Budget 2020 - Udmøntningsplan
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ulla Vestergaard (A)
230. Status for etablering af turismedestination
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Ulla Vestergaard (A)
231. Erhvervsanalyse
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
212. Ansøgning fra Klitmøller Friskole
214. Anlægsbevilling - Center for Sundhed/Thy Hallen
218. Debatoplæg forud for planlægning af område til boliger ved Tømmerbyvej i Vesløs
219. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm
221. Nye almene boliger i Vestervig - Gårdhavehusene
222. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal
223. Anlægsbevilling - Nyt Genbrugscenter i Hurup
224. Anlægsregnskab for Køb af Korsgade 18-20 og Munkevej 3
225. Anlægsregnskab - KulturRummet
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Kaj Kirk (UFP)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Uden For Parti
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti