Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. juni 2019, kl. 19 - tir, 25. juni 2019 - 18.57 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. juni 2019, kl. 19
tir, 25. juni 2019 - 18.57 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Tilhørerpladser
 4. Mødesalen
 5. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Torben Overgaard (C)
 2. Mødesalen
 3. Preben Dahlgaard (A)
 4. Mødesalen
 5. Ulla Vestergaard (A)
131. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
132. Dagtilbud - forældrebetalingstakster 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Søren Kanne Zohnesen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Casper Søe-Larsen (I)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Jens Otto Madsen (Ø)
 10. Søren Kanne Zohnesen (V)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Morten Bo Bertelsen (F)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Niels Jørgen Pedersen (V)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Ulla Vestergaard (A)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Mødesalen
 20. Ulla Vestergaard (A)
133. Anlæg - omprioritering af rådighedsbeløb i 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område
Del dette dagsordenpunkt
134. Organisationsændring i akutfunktionen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Casper Søe-Larsen (I)
 6. Jens Kr. Yde (C)
 7. Ulla Vestergaard (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
135. Etablering af sundhedshus i Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
136. Luftrensere - røgfrit arbejdsmiljø
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
137. Anlæg - omprioritering af rådighedsbeløb i 2019 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område
Del dette dagsordenpunkt
138. Tillægsbevilling til anlægsbevilling Områdefornyelse Hurup - Donation
Del dette dagsordenpunkt
139. Tillægsbevilling til anlægsbevilling, Områdefornyelse Klitmøller - Tilskud fra Realdania samt budgetændringer
Del dette dagsordenpunkt
140. Skema B - opførelse af 8 almene familieboliger på Hortensiavej
Del dette dagsordenpunkt
141. Anlægsbevilling - Ny hal Tigervej 6, Thisted
Del dette dagsordenpunkt
142. Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen - muligheder for omplacering af sommerhusområder
Del dette dagsordenpunkt
143. Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. - Boligejers udlejning af egen helårsbolig til ferie- og fritidsformål
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
144. Tilbageførsel af areal omfattet af Lokalplan 21-001 Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 i Vesløs, til landzone
Del dette dagsordenpunkt
145. Forslag til Lokalplan 1-034 - Bevarende lokalplan for Thisted Midtby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Niels Jørgen Pedersen (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
146. Kommissorium for destinationsselskabet for den nordjyske vestkyst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Torben Overgaard (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Casper Søe-Larsen (I)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Henning Holm (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
147. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendommen i 2016 og 2017
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
148. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2018
Del dette dagsordenpunkt
149. Status projekt, Bedre Indkøb
Del dette dagsordenpunkt
150. Ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet
Del dette dagsordenpunkt
151. Forslag til ny demensstrategi
Del dette dagsordenpunkt
152. Digitaliseringsstrategi 2020-2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
135. Etablering af sundhedshus i Hanstholm
138. Tillægsbevilling til anlægsbevilling Områdefornyelse Hurup - Donation
139. Tillægsbevilling til anlægsbevilling, Områdefornyelse Klitmøller - Tilskud fra Realdania samt budgetændringer
140. Skema B - opførelse af 8 almene familieboliger på Hortensiavej
141. Anlægsbevilling - Ny hal Tigervej 6, Thisted
144. Tilbageførsel af areal omfattet af Lokalplan 21-001 Friplejehjem, Tømmerbyvej 188 i Vesløs, til landzone
145. Forslag til Lokalplan 1-034 - Bevarende lokalplan for Thisted Midtby
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Venstre