Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. august 2019, kl. 19 - tir, 27. aug 2019 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. august 2019, kl. 19
tir, 27. aug 2019 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Tilhørerpladser
 4. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Preben Dahlgaard (A)
 4. Mødesalen
 5. Tilhørerpladser
 6. Mødesalen
 7. Tilhørerpladser
 8. Ulla Vestergaard (A)
155. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
156. Ansøgning om etablering af antennemast på Kærupvej 9, Bjerget
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Esben Oddershede (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Kristian Tilsted (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Ida Pedersen (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Esben Oddershede (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Peter Skriver Nielsen (A)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Jens Otto Madsen (Ø)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Morten Bo Bertelsen (F)
 18. Ida Pedersen (A)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Jens Kr. Yde (C)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Peter Skriver Nielsen (A)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Jens Otto Madsen (Ø)
 28. Ulla Vestergaard (A)
157. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Nordvest
Del dette dagsordenpunkt
158. Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2020
Del dette dagsordenpunkt
159. Revisionsberetning nr. 26 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2018
Del dette dagsordenpunkt
160. Budget 2020 - nye datoer for budgetbehandlingen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Peter Skriver Nielsen (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Ida Pedersen (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Henning Holm (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Ib Poulsen (O)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Jens Kr. Yde (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Morten Bo Bertelsen (F)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Peter Larsen (V)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Per Skovmose (C)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Ib Poulsen (O)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Ib Poulsen (O)
 28. Ulla Vestergaard (A)
161. Forslag til fremtidig strategi for bygningsoptimering i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Esben Oddershede (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Henning Holm (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Ida Pedersen (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Casper Søe-Larsen (I)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Jens Otto Madsen (Ø)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jens Kr. Yde (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Esben Oddershede (V)
 16. Peter Larsen (V)
 17. Ulla Vestergaard (A)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Casper Søe-Larsen (I)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Kristian Tilsted (V)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Esben Oddershede (V)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Peter Skriver Nielsen (A)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Søren Kanne Zohnesen (V)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Casper Søe-Larsen (I)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Preben Holler (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Peter Skriver Nielsen (A)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Morten Bo Bertelsen (F)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Henning Holm (A)
 40. Ulla Vestergaard (A)
162. Beredskab - ny betalingsmodel
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
163. Anmodning om garantistillelse - Bedsted Fjernvarme
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Mødesalen
163. Anmodning om garantistillelse - Bedsted Fjernvarme
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
164. Ny aftale mellem Kystdirektoratet og Hanstholm Havn
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 3. Ulla Vestergaard (A)
165. Anlæg Sundheds- og Ældreafdelingen
Del dette dagsordenpunkt
166. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Pulje til landsbyfornyelse - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune 2019.
Del dette dagsordenpunkt
167. Anlægsbevilling til byggemodning af boliggrunde i Klitmøller
Del dette dagsordenpunkt
168. Anlægsregnskab - Udvikling Agger Havn
Del dette dagsordenpunkt
169. Anlægsregnskab - Etablering af nyt Genbrugscenter Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
170. Regnskab 2018, I/S Skovsted Losseplads
Del dette dagsordenpunkt
171. Budget 2020, I/S Skovsted Losseplads
Del dette dagsordenpunkt
172. Regnskab 2018, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
Del dette dagsordenpunkt
173. Budget 2020, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
Del dette dagsordenpunkt
 1. Esben Oddershede (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
174. Regnskab 2018, I/S Thyra
Del dette dagsordenpunkt
175. Budget 2020, I/S Thyra
Del dette dagsordenpunkt
176. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 3
Del dette dagsordenpunkt
177. Endelig vedtagelse af Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved og Kommuneplantillæg nr. 13
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
178. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Larsen (V)
 2. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Esben Oddershede (V)
 5. Jens Kr. Yde (C)
 6. Peter Larsen (V)
 7. Ida Pedersen (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
179. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for Solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
180. Debatoplæg om udvidelse af Aflastningsområdet Thisted Øst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
181. Debatoplæg om ændring af projekt vindmøller ved Tagmark
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
182. Vangvej 16, Klitmøller -Thisted Bolig - Skema A
Del dette dagsordenpunkt
183. Trafiksikkerhedsplan for Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Otto Madsen (Ø)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Peter Skriver Nielsen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Ida Pedersen (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 8. Ulla Vestergaard (A)
184. Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
156. Ansøgning om etablering af antennemast på Kærupvej 9, Bjerget
167. Anlægsbevilling til byggemodning af boliggrunde i Klitmøller
168. Anlægsregnskab - Udvikling Agger Havn
169. Anlægsregnskab - Etablering af nyt Genbrugscenter Hanstholm
170. Regnskab 2018, I/S Skovsted Losseplads
171. Budget 2020, I/S Skovsted Losseplads
176. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 3
177. Endelig vedtagelse af Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved og Kommuneplantillæg nr. 13
178. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby
179. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for Solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm
180. Debatoplæg om udvidelse af Aflastningsområdet Thisted Øst
182. Vangvej 16, Klitmøller -Thisted Bolig - Skema A
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Venstre