Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 19 - tir, 29. okt 2019 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 19
tir, 29. okt 2019 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Tilhørerpladser
 3. Mødesalen
 4. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Sørensen (UFP)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Preben Dahlgaard (A)
 4. Tilhørerpladser
 5. Mødesalen
 6. Ulla Vestergaard (A)
198. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
199. Budget 2020 - 2. behandling
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Niels Jørgen Pedersen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Kr. Yde (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Peter Sørensen (UFP)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Casper Søe-Larsen (I)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jens Otto Madsen (Ø)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Ib Poulsen (O)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Peter Larsen (V)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Ida Pedersen (A)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Per Skovmose (C)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Jens Kr. Yde (C)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Ida Pedersen (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Morten Bo Bertelsen (F)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Casper Søe-Larsen (I)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Niels Jørgen Pedersen (V)
 40. Ulla Vestergaard (A)
 41. Ib Poulsen (O)
 42. Ulla Vestergaard (A)
 43. Morten Bo Bertelsen (F)
 44. Ulla Vestergaard (A)
 45. Per Skovmose (C)
 46. Ulla Vestergaard (A)
 47. Peter Larsen (V)
 48. Ulla Vestergaard (A)
 49. Søren Kanne Zohnesen (V)
 50. Ulla Vestergaard (A)
 51. Ida Pedersen (A)
 52. Per Skovmose (C)
 53. Ulla Vestergaard (A)
 54. Ulla Vestergaard (A)
 55. Morten Bo Bertelsen (F)
 56. Ulla Vestergaard (A)
 57. Mødesalen
 58. Ulla Vestergaard (A)
 59. Mødesalen
 60. Ulla Vestergaard (A)
 61. Tilhørerpladser
 62. Ulla Vestergaard (A)
 63. Mødesalen
200. Tillægsbevilling til anlægsbevilling til Hovedbyer på forkant, Thisted – Passagen mellem by og fjord.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Niels Jørgen Pedersen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
201. Budgetforslag 2020 for Nordjyllands Trafikselskab i høring
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Otto Madsen (Ø)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Peter Larsen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Kristian Tilsted (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Peter Skriver Nielsen (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Mødesalen
 12. Ulla Vestergaard (A)
202. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Henning Holm (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Peter Larsen (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Casper Søe-Larsen (I)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Tilhørerpladser
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Mødesalen
 14. Ulla Vestergaard (A)
203. Hotel Klitheden, Nr. Vorupør - afklaring af byggehøjde forud for planlægning
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Peter Skriver Nielsen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Henning Holm (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Peter Larsen (V)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Mødesalen
 12. Ulla Vestergaard (A)
204. Organisationsændring - Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
Del dette dagsordenpunkt
205. Orientering om procesplan for Planstrategi 2020 - Fysisk Udviklingsplan for Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
206. Godkendelse af informationssikkerhedsstrategi 2020-2021
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
200. Tillægsbevilling til anlægsbevilling til Hovedbyer på forkant, Thisted – Passagen mellem by og fjord.
202. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby
203. Hotel Klitheden, Nr. Vorupør - afklaring af byggehøjde forud for planlægning
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Venstre