Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 19 - tir, 31. mar 2020 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 19
tir, 31. mar 2020 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 

På grund af Covid-19 situationen bliver Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2020 afholdt som virtuelt møde uden live transmission. Mødet vil blive optaget og vil være tilgængeligt her på siden seneste dagen efter.

Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
31. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
32. Økonomistyringsregulativ - nye former for bilagsbehandling
Del dette dagsordenpunkt
33. Lånoptagelse vedr. låneramme 2019
Del dette dagsordenpunkt
34. Revisionsberetning nr. 27 - delberetning for regnskabsåret 2019
Del dette dagsordenpunkt
35. Budgetopfølgning pr. 31-01-2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ib Poulsen (O)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Kristian Tilsted (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Casper Søe-Larsen (I)
 9. Kristian Tilsted (V)
 10. Ida Pedersen (A)
 11. Kristian Tilsted (V)
 12. Per Skovmose (C)
 13. Morten Bo Bertelsen (F)
 14. Peter Skriver Nielsen (A)
 15. Ulla Vestergaard (A)
 16. Peter Sørensen (UFP)
 17. Søren Kanne Zohnesen (V)
 18. Casper Søe-Larsen (I)
 19. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 20. Per Skovmose (C)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Kristian Tilsted (V)
 23. Jens Otto Madsen (Ø)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Peter Larsen (V)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Kristian Tilsted (V)
 28. Ida Pedersen (A)
 29. Ulla Vestergaard (A)
36. Bufferpulje 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Jens Otto Madsen (Ø)
 3. Ulla Vestergaard (A)
37. Overførsel af uforbrugte beløb fra 2019 til 2020 - drift og anlæg
Del dette dagsordenpunkt
38. Budget 2021 - procedure
Del dette dagsordenpunkt
39. Godkendelse af nye vedtægter for Hurup Hallerne
Del dette dagsordenpunkt
40. Ferieplan for elevernes ferie- og fridage i skoleåret 2021/2022
Del dette dagsordenpunkt
41. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Casper Søe-Larsen (I)
 2. Per Skovmose (C)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
42. Midler til bedre normering i daginstitutionerne
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Morten Bo Bertelsen (F)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Søren Kanne Zohnesen (V)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Casper Søe-Larsen (I)
 7. Per Skovmose (C)
 8. Morten Bo Bertelsen (F)
 9. Jane Rishøj (A)
 10. Jens Otto Madsen (Ø)
 11. Per Skovmose (C)
 12. Søren Kanne Zohnesen (V)
 13. Jane Rishøj (A)
 14. Jens Otto Madsen (Ø)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Jens Kr. Yde (C)
 17. Kristian Tilsted (V)
 18. Ulla Vestergaard (A)
Pausen begynder
Del dette dagsordenpunkt
Pausen slutter
Del dette dagsordenpunkt
43. Teater i Thy fra 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
 2. Jens Otto Madsen (Ø)
 3. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 4. Casper Søe-Larsen (I)
 5. Torben Overgaard (C)
 6. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 7. Preben Dahlgaard (A)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Preben Holler (A)
 10. Morten Bo Bertelsen (F)
 11. Kristian Tilsted (V)
 12. Peter Larsen (V)
 13. Jens Otto Madsen (Ø)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 16. Ida Pedersen (A)
 17. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 18. Peter Skriver Nielsen (A)
 19. Niels Jørgen Pedersen (V)
 20. Torben Overgaard (C)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Henning Holm (A)
 23. Peter Sørensen (UFP)
 24. Henning Holm (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Preben Dahlgaard (A)
 27. Kristian Tilsted (V)
 28. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 29. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 30. Henning Holm (A)
 31. Ulla Vestergaard (A)
 32. Kristian Tilsted (V)
 33. Peter Skriver Nielsen (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
44. Anlægsbevilling - Vejanlæg
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jørgen Andersen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
45. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Byggemodning af boliggrunde i Klitmøller
Del dette dagsordenpunkt
46. Anlægsbevilling - Udskiftning af datalager (SAN)
Del dette dagsordenpunkt
47. Anlægsregnskab - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019
Del dette dagsordenpunkt
48. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2019
Del dette dagsordenpunkt
49. Jobvækst Thy KPI-opfølgning - Resultat 2019
Del dette dagsordenpunkt
50. Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020 - 2023
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Ida Pedersen (A)
 3. Ulla Vestergaard (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
41. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne.
43. Teater i Thy fra 2021
45. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Byggemodning af boliggrunde i Klitmøller
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Jane Rishøj (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Venstre