Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 28. april 2020, kl. 19 - tir, 28. apr 2020 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 28. april 2020, kl. 19
tir, 28. apr 2020 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
52. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
53. Kanon på Pynten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Ida Pedersen (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Esben Oddershede (V)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Per Skovmose (C)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Søren Kanne Zohnesen (V)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Ulla Vestergaard (A)
 16. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 17. Ulla Vestergaard (A)
 18. Morten Bo Bertelsen (F)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Jens Otto Madsen (Ø)
 21. Ulla Vestergaard (A)
54. Midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til COVID-19
Del dette dagsordenpunkt
 1. Casper Søe-Larsen (I)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Søren Kanne Zohnesen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Peter Skriver Nielsen (A)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Ida Pedersen (A)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Casper Søe-Larsen (I)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Søren Kanne Zohnesen (V)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Casper Søe-Larsen (I)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Ida Pedersen (A)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Jens Kr. Yde (C)
 28. Ulla Vestergaard (A)
55. Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2021
Del dette dagsordenpunkt
56. Regnskab 2019
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Ida Pedersen (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
57. Beredskabspulje COVID-19
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
58. Budgetopfølgning pr. 31-01-2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Peter Skriver Nielsen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
59. Ansøgning om klassekvotient på 29 elever fra Tilsted Skole
Del dette dagsordenpunkt
60. Kvalitetsrapport 2018/2019 - Folkeskolerne i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Casper Søe-Larsen (I)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Søren Kanne Zohnesen (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Søren Kanne Zohnesen (V)
 10. Ulla Vestergaard (A)
61. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave
Del dette dagsordenpunkt
 1. Søren Kanne Zohnesen (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Casper Søe-Larsen (I)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Jens Otto Madsen (Ø)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Peter Skriver Nielsen (A)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Niels Jørgen Pedersen (V)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Mette Kjærulff (A)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Søren Kanne Zohnesen (V)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Jane Rishøj (A)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Morten Bo Bertelsen (F)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Henning Holm (A)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Jens Kr. Yde (C)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Niels Jørgen Pedersen (V)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Casper Søe-Larsen (I)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Casper Søe-Larsen (I)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Per Skovmose (C)
 36. Ulla Vestergaard (A)
62. Gebyr for lovliggørende byggetilladelser
Del dette dagsordenpunkt
63. Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm
Del dette dagsordenpunkt
64. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal
Del dette dagsordenpunkt
65. Debatoplæg for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted
Del dette dagsordenpunkt
66. Forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17
Del dette dagsordenpunkt
67. Grøn omstilling - Thisted Kommunes deltagelse i udbud for busdrift
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Otto Madsen (Ø)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Esben Oddershede (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jørgen Andersen (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Peter Skriver Nielsen (A)
 16. Ulla Vestergaard (A)
Anlægsregnskaberne behandles samlet
Del dette dagsordenpunkt
68. Anlægsregnskab - Køb af IT fra drift til anlæg - skoleområdet 2019
Del dette dagsordenpunkt
69. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018
Del dette dagsordenpunkt
70. Anlægsregnskab - Anlæg skoler 2018
Del dette dagsordenpunkt
71. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019
Del dette dagsordenpunkt
72. Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker
Del dette dagsordenpunkt
73. Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud
Del dette dagsordenpunkt
74. Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet
Del dette dagsordenpunkt
76. Anlægsregnskab - Omsorgssystem CURA, Sundheds- og ældreafdelingen
Del dette dagsordenpunkt
77. Anlægsregnskab for Asfalt - 2018
Del dette dagsordenpunkt
78. Anlægsregnskab - Tigervej 6
Del dette dagsordenpunkt
79. Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet
Del dette dagsordenpunkt
82. Covid-19 - ny aftale på Dagtilbudsområdet
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Kr. Yde (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Mette Kjærulff (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Per Skovmose (C)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Morten Bo Bertelsen (F)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Jens Kr. Yde (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Casper Søe-Larsen (I)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Mette Kjærulff (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Jørgen Andersen (C)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Casper Søe-Larsen (I)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Morten Bo Bertelsen (F)
 28. Morten Bo Bertelsen (F)
 29. Ulla Vestergaard (A)
 30. Jens Kr. Yde (C)
 31. Ulla Vestergaard (A)
 32. Per Skovmose (C)
 33. Ulla Vestergaard (A)
 34. Ida Pedersen (A)
 35. Ulla Vestergaard (A)
 36. Mette Kjærulff (A)
 37. Ulla Vestergaard (A)
 38. Peter Sørensen (UFP)
 39. Ulla Vestergaard (A)
 40. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 41. Ulla Vestergaard (A)
 42. Morten Bo Bertelsen (F)
 43. Ulla Vestergaard (A)
 44. Casper Søe-Larsen (I)
 45. Ulla Vestergaard (A)
 46. Henning Holm (A)
 47. Ulla Vestergaard (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
53. Kanon på Pynten
59. Ansøgning om klassekvotient på 29 elever fra Tilsted Skole
61. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave
63. Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm
64. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal
65. Debatoplæg for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted
66. Forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17
78. Anlægsregnskab - Tigervej 6
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Mette Kjærulff (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Jane Rishøj (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Venstre