Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2020, kl. 19 - tir, 26. maj 2020 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2020, kl. 19
tir, 26. maj 2020 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
83. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Larsen (V)
 2. Peter Sørensen (UFP)
 3. Ulla Vestergaard (A)
84. Revision af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
85. Ny anvendelse af Landlyst Stadion
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Skriver Nielsen (A)
 2. Esben Oddershede (V)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Kristian Tilsted (V)
 5. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 8. Morten Bo Bertelsen (F)
 9. Jens Otto Madsen (Ø)
 10. Peter Skriver Nielsen (A)
 11. Ida Pedersen (A)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 14. Kristian Tilsted (V)
 15. Jørgen Andersen (C)
 16. Morten Bo Bertelsen (F)
 17. Henning Holm (A)
 18. Jens Otto Madsen (Ø)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Casper Søe-Larsen (I)
 21. Kristian Tilsted (V)
 22. Casper Søe-Larsen (I)
 23. Ida Pedersen (A)
 24. Peter Skriver Nielsen (A)
 25. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 26. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 27. Ulla Vestergaard (A)
 28. Jens Kr. Yde (C)
 29. Preben Holler (A)
 30. Morten Bo Bertelsen (F)
 31. Henning Holm (A)
 32. Peter Larsen (V)
 33. Niels Jørgen Pedersen (V)
 34. Jens Otto Madsen (Ø)
 35. Peter Larsen (V)
 36. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 37. Peter Larsen (V)
 38. Ulla Vestergaard (A)
86. Forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 18
Del dette dagsordenpunkt
87. Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15
Del dette dagsordenpunkt
 1. Esben Oddershede (V)
 2. Ida Pedersen (A)
 3. Jens Kr. Yde (C)
 4. Jens Otto Madsen (Ø)
 5. Niels Jørgen Pedersen (V)
 6. Casper Søe-Larsen (I)
 7. Peter Larsen (V)
 8. Peter Skriver Nielsen (A)
 9. Jørgen Andersen (C)
 10. Esben Oddershede (V)
 11. Henning Holm (A)
 12. Kristian Tilsted (V)
 13. Ida Pedersen (A)
 14. Preben Dahlgaard (A)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Peter Skriver Nielsen (A)
 17. Jørgen Andersen (C)
 18. Casper Søe-Larsen (I)
 19. Peter Skriver Nielsen (A)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Casper Søe-Larsen (I)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Kristian Tilsted (V)
 25. Ulla Vestergaard (A)
 26. Niels Jørgen Pedersen (V)
 27. Jørgen Andersen (C)
 28. Morten Bo Bertelsen (F)
 29. Ulla Vestergaard (A)
 30. Per Skovmose (C)
 31. Ulla Vestergaard (A)
 32. Ulla Vestergaard (A)
Pause begynder
Del dette dagsordenpunkt
Pausen slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 3. Ulla Vestergaard (A)
88. Vangvej 16, Klitmøller
Del dette dagsordenpunkt
 1. Casper Søe-Larsen (I)
 2. Jens Kr. Yde (C)
 3. Esben Oddershede (V)
 4. Morten Bo Bertelsen (F)
 5. Preben Holler (A)
 6. Jens Otto Madsen (Ø)
 7. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 8. Ida Pedersen (A)
 9. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 10. Esben Oddershede (V)
 11. Casper Søe-Larsen (I)
 12. Henning Holm (A)
 13. Morten Bo Bertelsen (F)
 14. Jens Kr. Yde (C)
 15. Ulla Vestergaard (A)
89. Fremrykning af rådighedsbeløb - Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
90. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2019
Del dette dagsordenpunkt
91. I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2021
Del dette dagsordenpunkt
92. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Jørgen Andersen (C)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ida Pedersen (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Kristian Tilsted (V)
 7. Peter Skriver Nielsen (A)
 8. Preben Holler (A)
 9. Peter Larsen (V)
 10. Preben Holler (A)
 11. Jens Otto Madsen (Ø)
 12. Ulla Vestergaard (A)
93. Budget 2021 - udligningsreform
Del dette dagsordenpunkt
94. Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019
Del dette dagsordenpunkt
95. Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
85. Ny anvendelse af Landlyst Stadion
86. Forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 18
87. Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15
89. Fremrykning af rådighedsbeløb - Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør
92. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør
95. Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti