Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020 - tir, 25. aug 2020 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020
tir, 25. aug 2020 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Mødesalen
 3. Ulla Vestergaard (A)
120. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
121. Ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henning Holm (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Kr. Yde (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Henning Holm (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Esben Oddershede (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Morten Bo Bertelsen (F)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Kristian Tilsted (V)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Jens Kr. Yde (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Ida Pedersen (A)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Henning Holm (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 22. Kristian Tilsted (V)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Peter Sørensen (UFP)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Jens Kr. Yde (C)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Mødesalen
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Henning Holm (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Henning Holm (A)
 36. Ulla Vestergaard (A)
122. Procedure for håndtering af sagsindsigt
Del dette dagsordenpunkt
 1. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Per Skovmose (C)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Peter Larsen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Ida Pedersen (A)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Per Skovmose (C)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Mødesalen
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Casper Søe-Larsen (I)
 24. Ulla Vestergaard (A)
123. Niveau 1 budgetopfølgning pr. 30. april 2020
Del dette dagsordenpunkt
124. Midtvejsregulering af Budget 2020
Del dette dagsordenpunkt
125. Ændret løn- og prisskøn - reduktion af serviceramme
Del dette dagsordenpunkt
126. Hørdum Hallen ansøger om kommunegaranti i forbindelse med tilbygning
Del dette dagsordenpunkt
127. Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Mette Kjærulff (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Mette Kjærulff (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Per Skovmose (C)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Casper Søe-Larsen (I)
 12. Ulla Vestergaard (A)
128. Udmøntning af særtilskud til udendørs besøg på plejecentre og sommeraktiviteter for beboere på plejecentre
Del dette dagsordenpunkt
129. Forprojekt om CO2-lagring ved Hanstholms kyst
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Søren Kanne Zohnesen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
130. Kystbeskyttelse Lild Strand
Del dette dagsordenpunkt
130. Kystbeskyttelse Lild Strand
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Esben Oddershede (V)
 5. Ulla Vestergaard (A)
 6. Morten Bo Bertelsen (F)
 7. Ulla Vestergaard (A)
 8. Kristian Tilsted (V)
 9. Ulla Vestergaard (A)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Preben Holler (A)
 13. Ulla Vestergaard (A)
 14. Henning Holm (A)
 15. Ulla Vestergaard (A)
 16. Jens Kr. Yde (C)
 17. Ulla Vestergaard (A)
 18. Kaj Kirk (UFP)
 19. Ulla Vestergaard (A)
 20. Peter Skriver Nielsen (A)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Henning Holm (A)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Kaj Kirk (UFP)
 25. Ulla Vestergaard (A)
131. Anlægsregnskab, Byggemodning - Chilivej, Thisted
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
132. Ligestillingsredegørelse 2020
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ib Poulsen (O)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Casper Søe-Larsen (I)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Mette Kjærulff (A)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Jens Kr. Yde (C)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Ib Poulsen (O)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Casper Søe-Larsen (I)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Peter Larsen (V)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Ida Pedersen (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Jens Otto Madsen (Ø)
 22. Peter Larsen (V)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Peter Larsen (V)
 27. Ulla Vestergaard (A)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Casper Søe-Larsen (I)
 30. Ulla Vestergaard (A)
133. Valg til Ældre-/Seniorrådet i 2021 for perioden 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
121. Ansøgning om overdækning af Anlægspassagen i Hurup
126. Hørdum Hallen ansøger om kommunegaranti i forbindelse med tilbygning
130. Kystbeskyttelse Lild Strand
131. Anlægsregnskab, Byggemodning - Chilivej, Thisted
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Kaj Kirk (UFP)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Uden For Parti
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Mette Kjærulff (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Peter Sørensen (UFP)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Uden For Parti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Søren Kanne Zohnesen (V)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Venstre