Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 2. november 2021, kl. 19 - tir, 2. nov 2021 - 18.56 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 2. november 2021, kl. 19
tir, 2. nov 2021 - 18.56 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
Velkomst & Sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
 2. Mette Kjærulff (A)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Preben Dahlgaard (A)
 5. Mødesalen
 6. Tilhørerpladser
 7. Mødesalen
 8. Ulla Vestergaard (A)
188. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Niels Jørgen Pedersen (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
189. Ny bestyrelsessammensætning for Det Nordatlantiske Fyr
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Per Skovmose (C)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Preben Dahlgaard (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jens Otto Madsen (Ø)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Per Skovmose (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Morten Bo Bertelsen (F)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Preben Dahlgaard (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Niels Jørgen Pedersen (V)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Jens Kr. Yde (C)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Per Skovmose (C)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Niels Jørgen Pedersen (V)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Ida Pedersen (A)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Jens Kr. Yde (C)
 32. Niels Jørgen Pedersen (V)
 33. Ulla Vestergaard (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Kaj Kirk (UFP)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Mødesalen
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Mødesalen
 40. Ulla Vestergaard (A)
190. Punkt fra formand Esben Oddershede - Ændring af administrationspraksis (vedrørende 50 % reglen) i husdyrbekendtgørelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Esben Oddershede (V)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Peter Skriver Nielsen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Henning Holm (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Niels Jørgen Pedersen (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Jens Otto Madsen (Ø)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jens Kr. Yde (C)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Ulla Vestergaard (A)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Esben Oddershede (V)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Ida Pedersen (A)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Henning Holm (A)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Peter Skriver Nielsen (A)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Jens Otto Madsen (Ø)
 30. Ulla Vestergaard (A)
191. Whistleblowerordning i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
192. Almene boliger - Anmodning om Skema A godkendelse, Klosterbo, Vestervig
Del dette dagsordenpunkt
193. Vildsund Havn A.m.b.a. - Vedtægtsændringer
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
194. I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2022
Del dette dagsordenpunkt
195. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering 2025 fra Nordjyllands Beredskab (NOBR)
Del dette dagsordenpunkt
196. Informationssikkerhedsstrategi 2022 - 2023
Del dette dagsordenpunkt
199. Opdatering på modning af Hanstholm Strukturen til CO2 lager
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
189. Ny bestyrelsessammensætning for Det Nordatlantiske Fyr
192. Almene boliger - Anmodning om Skema A godkendelse, Klosterbo, Vestervig
193. Vildsund Havn A.m.b.a. - Vedtægtsændringer
194. I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2022
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Kaj Kirk (UFP)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Uden For Parti
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Mette Kjærulff (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti