Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. november 2021, kl. 19 - tir, 30. nov 2021 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 30. november 2021, kl. 19
tir, 30. nov 2021 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Mødesalen
 3. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst & Sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jane Rishøj (A)
 2. Mødesalen
 3. Preben Dahlgaard (A)
 4. Mødesalen
 5. Tilhørerpladser
 6. Mødesalen
 7. Casper Søe-Larsen (I)
 8. Ulla Vestergaard (A)
201. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
202. Whistleblowerordning i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
203. Styrelsesvedtægt for Thisted Kommune 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Mødesalen
 6. Ulla Vestergaard (A)
204. Flytning af STU 2 fra Møllehuset
Del dette dagsordenpunkt
 1. Casper Søe-Larsen (I)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Per Skovmose (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Peter Larsen (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Per Skovmose (C)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Morten Bo Bertelsen (F)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Peter Larsen (V)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Casper Søe-Larsen (I)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Morten Bo Bertelsen (F)
 20. Per Skovmose (C)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Peter Larsen (V)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Casper Søe-Larsen (I)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Mødesalen
 28. Ulla Vestergaard (A)
205. Beskæftigelsesplan 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Ulla Vestergaard (A)
206. Udvikling af Havstokken 9 til hotelfacilitet. Opsamling på digital borgerhøring.
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Niels Jørgen Pedersen (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jørgen Andersen (C)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Casper Søe-Larsen (I)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Kristian Tilsted (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jens Kr. Yde (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Jørgen Andersen (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
207. Debatoplæg om udstykning til helårsboliger i den grønne kile ved Ajs Mølls Vej, Klitmøller
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
208. Ændring af vedtægter Nordjyllands Beredskab I/S
Del dette dagsordenpunkt
209. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - vedtagelse af forslag
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Niels Jørgen Pedersen (V)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Ulla Vestergaard (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
210. Udbud af grund og tillægsbevilling til anlægsbevilling, toiletbygning - Anlægget, Hurup
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
211. Skibningshuset, Klitmøller
Del dette dagsordenpunkt
 1. Preben Holler (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
212. Budget 2022 - Udmøntningsplan
Del dette dagsordenpunkt
213. Omgørelsesprocenter på det sociale område
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Ida Pedersen (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Morten Bo Bertelsen (F)
 7. Peter Larsen (V)
 8. Morten Bo Bertelsen (F)
 9. Peter Larsen (V)
 10. Jens Kr. Yde (C)
 11. Henrik Gregersen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
204. Flytning af STU 2 fra Møllehuset
206. Udvikling af Havstokken 9 til hotelfacilitet. Opsamling på digital borgerhøring.
207. Debatoplæg om udstykning til helårsboliger i den grønne kile ved Ajs Mølls Vej, Klitmøller
208. Ændring af vedtægter Nordjyllands Beredskab I/S
210. Udbud af grund og tillægsbevilling til anlægsbevilling, toiletbygning - Anlægget, Hurup
211. Skibningshuset, Klitmøller
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Henrik Gregersen (V)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Venstre
Foto af Preben Holler (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Jane Rishøj (A)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Casper Søe-Larsen (I)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Liberal Alliance
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti