Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. december 2021, kl. 19 - tir, 21. dec 2021 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. december 2021, kl. 19
tir, 21. dec 2021 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Ulla Vestergaard (A)
Velkomst & Sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Skriver Nielsen (A)
 2. Direktør
 3. Ulla Vestergaard (A)
218. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Peter Skriver Nielsen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
219. Sammensætning af fremtidig bestyrelse for det samlede ungeområde - CUK
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Otto Madsen (Ø)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 4. Ulla Vestergaard (A)
220. Vederlæggelse af stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget
Del dette dagsordenpunkt
221. Budgetopfølgning pr. 30.09.2021
Del dette dagsordenpunkt
222. Retningslinjer vedr. betalingskort og rejser, repræsentation og gaver
Del dette dagsordenpunkt
223. Økonomistyringsregulativ - bevillingsregler
Del dette dagsordenpunkt
224. Budgetflytninger og tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalgets områder
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
225. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2021 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område
Del dette dagsordenpunkt
226. Ansøgning om kommunegaranti fra Skyum Idrætsefterskole
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 4. Jens Kr. Yde (C)
 5. Ulla Vestergaard (A)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Peter Larsen (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Preben Dahlgaard (A)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Ida Pedersen (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Torben Overgaard (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Niels Jørgen Pedersen (V)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Morten Bo Bertelsen (F)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Per Skovmose (C)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Mødesalen
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Morten Bo Bertelsen (F)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Mødesalen
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Ib Poulsen (O)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Jens Otto Madsen (Ø)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Niels Jørgen Pedersen (V)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Preben Dahlgaard (A)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Morten Bo Bertelsen (F)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Jens Kr. Yde (C)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Ib Poulsen (O)
 40. Ulla Vestergaard (A)
 41. Niels Jørgen Pedersen (V)
 42. Ulla Vestergaard (A)
 43. Mødesalen
 44. Ulla Vestergaard (A)
227. Godkendelse af Thisted Kommunes sundhedsberedskabsplan 2022-2025
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
228. Socialtandpleje
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Jens Otto Madsen (Ø)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Peter Larsen (V)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 12. Ulla Vestergaard (A)
229. Beskæftigelsesområdet, negativ tillægsbevilling 2021
Del dette dagsordenpunkt
230. Kommunalt fællesprojekt for udbygning og vedligeholdelse af kystbeskyttelse ved Ydby Drag
Del dette dagsordenpunkt
231. Udviklingsprojekt - Power Tower Thy
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Kr. Yde (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Ib Poulsen (O)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Jens Otto Madsen (Ø)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Esben Oddershede (V)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Morten Bo Bertelsen (F)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Ib Poulsen (O)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Per Skovmose (C)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Ulla Vestergaard (A)
 22. Per Skovmose (C)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Kristian Tilsted (V)
 26. Per Skovmose (C)
 27. Ulla Vestergaard (A)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Mødesalen
 30. Ulla Vestergaard (A)
232. Spildevandsplan 2022-2031 - endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
233. Regulativ for husholdningsaffald i Thisted Kommune, gældende fra 01.11.2022
Del dette dagsordenpunkt
234. Anlægsbevilling - Beholderkøb til ny affaldsordning i Thisted Kommune
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Jørgen Andersen (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Esben Oddershede (V)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Jens Otto Madsen (Ø)
 10. Esben Oddershede (V)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Peter Larsen (V)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Kaj Kirk (UFP)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Morten Bo Bertelsen (F)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Jørgen Andersen (C)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 24. Ulla Vestergaard (A)
 25. Esben Oddershede (V)
 26. Ulla Vestergaard (A)
 27. Jens Kr. Yde (C)
 28. Ulla Vestergaard (A)
 29. Ib Poulsen (O)
 30. Ulla Vestergaard (A)
 31. Jørgen Andersen (C)
 32. Ulla Vestergaard (A)
 33. Niels Jørgen Pedersen (V)
 34. Ulla Vestergaard (A)
 35. Esben Oddershede (V)
 36. Ulla Vestergaard (A)
 37. Kristian Tilsted (V)
 38. Ulla Vestergaard (A)
 39. Ida Pedersen (A)
 40. Ulla Vestergaard (A)
 41. Mødesalen
 42. Ulla Vestergaard (A)
235. Anlægsbevilling - Flytning af STU 2
Del dette dagsordenpunkt
 1. Per Skovmose (C)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Ida Pedersen (A)
 4. Ulla Vestergaard (A)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Ulla Vestergaard (A)
 7. Per Skovmose (C)
 8. Ulla Vestergaard (A)
 9. Morten Bo Bertelsen (F)
 10. Ulla Vestergaard (A)
 11. Ida Pedersen (A)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Jørgen Andersen (C)
 14. Ulla Vestergaard (A)
 15. Per Skovmose (C)
 16. Ulla Vestergaard (A)
 17. Ida Pedersen (A)
 18. Ulla Vestergaard (A)
 19. Per Skovmose (C)
 20. Ulla Vestergaard (A)
 21. Niels Jørgen Pedersen (V)
 22. Ulla Vestergaard (A)
 23. Mødesalen
 24. Ulla Vestergaard (A)
236. Anlægsbevilling - Nationalparkcenter Thy - endelig bevilling af tilskud
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ulla Vestergaard (A)
237. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til selvejende haller 2022
Del dette dagsordenpunkt
238. Anlægsbevilling - Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2022
Del dette dagsordenpunkt
239. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde m.v. 2022
Del dette dagsordenpunkt
240. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde m.v. 2022
Del dette dagsordenpunkt
241. Anlægsbevilling - Rørtæring, kloakledninger m.v. 2022
Del dette dagsordenpunkt
242. Anlægsbevilling - Energimæssige investeringer - 2022
Del dette dagsordenpunkt
243. Tillægsbevilling - Driftstilskud til renovering m.v. - Thisted Musikteater 2021
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim P. Kjeldsen (Å)
 2. Ulla Vestergaard (A)
 3. Per Skovmose (C)
 4. Ulla Vestergaard (A)
244. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020
Del dette dagsordenpunkt
245. Anlægsregnskab - Rundkørsel, Vorupør.
Del dette dagsordenpunkt
246. Anlægsregnskab - Etablering af cykelsti Hurup - Bedsted
Del dette dagsordenpunkt
247. Anlægsregnskab - Cykelstier, Silstrupvej
Del dette dagsordenpunkt
248. Anlægsregnskab - Vej- og afvandingsprojekt, Kastet, Thisted
Del dette dagsordenpunkt
249. Anlægsregnskab - Byggemodning - Myntevej, Thisted
Del dette dagsordenpunkt
250. Anlægsregnskab - Byggemodning, Snedsted Syd
Del dette dagsordenpunkt
251. Anlægsregnskab - Byggemodning, Klitmøller
Del dette dagsordenpunkt
252. Anlægsregnskab - Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted
Del dette dagsordenpunkt
253. Anlægsregnskab - Hanstholm Sundhedshus
Del dette dagsordenpunkt
254. Anlægsregnskab - Køb og nedrivning af almene ældreboliger i Hundborg
Del dette dagsordenpunkt
255. Anlægsregnskab - Læge- og sygeplejeklinik m.v. i Hundborg
Del dette dagsordenpunkt
256. Anlægsregnskab - Ny Rolighedsbørnehave og tilbygning Østermølleafdelingen
Del dette dagsordenpunkt
257. Hans Bakgaards Mindelegat
Del dette dagsordenpunkt
258. Ressourcetildeling og takster for forældrebetaling samt tilskud på dagtilbudsområdet
Del dette dagsordenpunkt
259. Fremtidens Folkeskole
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Webcast Finished
226. Ansøgning om kommunegaranti fra Skyum Idrætsefterskole
230. Kommunalt fællesprojekt for udbygning og vedligeholdelse af kystbeskyttelse ved Ydby Drag
231. Udviklingsprojekt - Power Tower Thy
236. Anlægsbevilling - Nationalparkcenter Thy - endelig bevilling af tilskud
243. Tillægsbevilling - Driftstilskud til renovering m.v. - Thisted Musikteater 2021
245. Anlægsregnskab - Rundkørsel, Vorupør.
246. Anlægsregnskab - Etablering af cykelsti Hurup - Bedsted
247. Anlægsregnskab - Cykelstier, Silstrupvej
248. Anlægsregnskab - Vej- og afvandingsprojekt, Kastet, Thisted
249. Anlægsregnskab - Byggemodning - Myntevej, Thisted
250. Anlægsregnskab - Byggemodning, Snedsted Syd
251. Anlægsregnskab - Byggemodning, Klitmøller
252. Anlægsregnskab - Erhvervsgrunde - Glentevej, Thisted
253. Anlægsregnskab - Hanstholm Sundhedshus
254. Anlægsregnskab - Køb og nedrivning af almene ældreboliger i Hundborg
255. Anlægsregnskab - Læge- og sygeplejeklinik m.v. i Hundborg
256. Anlægsregnskab - Ny Rolighedsbørnehave og tilbygning Østermølleafdelingen
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
2. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Konservative
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialistisk Folkeparti
Foto af Preben Dahlgaard (A)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Kaj Kirk (UFP)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Uden For Parti
Foto af Joachim P. Kjeldsen (Å)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Økonomiudvalget
Venstre
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Enhedslisten
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Esben Oddershede (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
1. viceborgmester, medlem af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget
Venstre
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget, folketingsmedlem
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og Familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Borgmester, formand for Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kr. Yde (C)
Medlem af Strategi- og Økonomiudvalget
Det Konservative Folkeparti