Konstituerende kommunalbestyrelsesmøde Torsdag den 9. december, kl. 19 - tor, 9. dec 2021 - 18.54 - Thisted NetTV

Konstituerende kommunalbestyrelsesmøde Torsdag den 9. december, kl. 19
tor, 9. dec 2021 - 18.54 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst & Sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Jens Kristian Yde (C)
 3. Kommunalbestyrelsen
 4. Jens Kristian Yde (C)
 5. Kommunalbestyrelsen
 6. Kenneth Bjerregaard (V)
 7. Kommunalbestyrelsen
 8. Mødesalen
 9. Kenneth Bjerregaard (V)
 10. Kommunalbestyrelsen
 11. Jens Kristian Yde (C)
 12. Kommunalbestyrelsen
3 Borgmester
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 2. Kommunalbestyrelsen
 3. Jens Kristian Yde (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Jens Kristian Yde (C)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Kommunalbestyrelsen
 9. Jens Kristian Yde (C)
 10. Mødesalen
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Ulla Vestergaard (A)
 13. Niels Jørgen Pedersen (V)
4 Viceborgmester
Del dette dagsordenpunkt
5 Økonomiudvalget
Del dette dagsordenpunkt
6 Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Del dette dagsordenpunkt
7 Social- og Seniorudvalget
Del dette dagsordenpunkt
8 Børne- og Familieudvalget
Del dette dagsordenpunkt
9 Sundheds-, Kultur og Fritidsudvalg
Del dette dagsordenpunkt
10 Arbejdsmarkedsudvalget
Del dette dagsordenpunkt
11 Beboerklagenævnet
Del dette dagsordenpunkt
12 Bedømmelsesudvalg
Del dette dagsordenpunkt
13 Beredskabskommission, fælles
Del dette dagsordenpunkt
14 Bevillingsnævnet
Del dette dagsordenpunkt
15 Brugerudvalg (Folkeoplysningsudvalget)
Del dette dagsordenpunkt
16 Børn og Unge-udvalg
Del dette dagsordenpunkt
17 Center for Tandregulering Nordvestjylland
Del dette dagsordenpunkt
18 DanWEC, erhvervsdrivende fond for bølgeenergianlæg, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
19 Den selvejende institution Kollegiet af 15. januar 2015
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
20 Det Grønne Råd
Del dette dagsordenpunkt
 1. Tilhørerpladsen
21 Det nordatlantiske fyr
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
22 Destination Nordvestkysten, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
23 Dover Plantage, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
24 Ekspropriationskommissionen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jørgen Andersen (C)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
25 EUC Nordvest, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
26 FGU Nordvest, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
27 Fonden til almen støtte for Bunkermuseum Hanstholm. Bestyrelsen.
Del dette dagsordenpunkt
28 Fredningsnævnet
Del dette dagsordenpunkt
29 Grundlisteudvalget
Del dette dagsordenpunkt
30 Handicaprådet
Del dette dagsordenpunkt
31 Hanstholm Havn, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
32 Hanstholm Industri Støtte, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
33 Hegnsynsmænd
Del dette dagsordenpunkt
34 Hjemmeværnets Distriktsudvalg
Del dette dagsordenpunkt
35 Huslejenævn
Del dette dagsordenpunkt
36 Integrationsråd
Del dette dagsordenpunkt
37 I/S Mors-Thy Færgefart, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
38 I/S MOK, modtagestation for olie- og kemikalieaffald, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
39 I/S Skovsted Losseplads, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
40 I/S Thyra (Thyregionens affaldsbehandling), bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
41 Kimo, Kommunernes Internationale Miljøorganisation
Del dette dagsordenpunkt
42 KL. Kommunalpolitisk topmøde. Delegerede
Del dette dagsordenpunkt
43 KL´s repræsentantskab, valg af stedfortræder for borgmesteren
Del dette dagsordenpunkt
44 KKR Nordjylland, Kommunekontaktrådet
Del dette dagsordenpunkt
45 KommunikationsCenter Thisted, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
46 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Valg af stedfortræder for borgmesteren
Del dette dagsordenpunkt
47 Kulhuset i Krik, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
48 Kulturaftale Nordjylland, politisk styregruppe
Del dette dagsordenpunkt
49 Limfjordsrådet, styregruppe
Del dette dagsordenpunkt
50 Limfjordsteatret, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
51 Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd
Del dette dagsordenpunkt
52 Mindelegat for fru Ane Marie Johansen og maskinhandler Johannes Theodor Johansen samt deres datter, Anne Marie Johansen, Hurup Thy. Bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
53 Museum Thy, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
54 Netværkscafeen, bestyrelsen - (tidligere Sind-Huset)
Del dette dagsordenpunkt
55 Nordisk venskabsby samarbejde
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ib Poulsen (O)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
56 Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskabet
Del dette dagsordenpunkt
57 Nordjysk Fiskerikommune Netværk, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
58 Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
59 Overkirurg Geert Espersens og Hustrus Legat, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
60 Overtaksationskommissioner
Del dette dagsordenpunkt
61 Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne, Deltagelse i generalforsamling
Del dette dagsordenpunkt
62 Skatte- og Vurderingsankenævnet
Del dette dagsordenpunkt
63 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
64 Spillestedet Thy, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kommunalbestyrelsen
65 Sundhedsaftalerne, politisk styregruppe
Del dette dagsordenpunkt
66 Taksationskommissionen, ekspropriationsloven
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
67 Taksationskommissionen, lov om offentlige veje
Del dette dagsordenpunkt
68 Thisted Behandlerhus (Dokken), erhvervsdrivende fond, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
69 Thisted Gymnasium og HF-Kursus, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
70 Thisted Musikteater, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
71 Thisted Teaterkreds, bestyrelsen, observatør
Del dette dagsordenpunkt
72 Thisted Vand A/S, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
73 Thy Erhvervsforum, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
74 Thy Fonden (Enggården), bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
75 Thy Turistforening, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
76 Thyborøn-Agger Færgefart, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
77 TV/Midt-Vest, repræsentantskabet
Del dette dagsordenpunkt
78 Underskrifter, bemyndigelser til
Del dette dagsordenpunkt
79 Udsatteråd (Lokalt)
Del dette dagsordenpunkt
80 Ungdomsskolebestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
81 Valgbestyrelsen, folketingsvalg
Del dette dagsordenpunkt
82 Aalborg Lufthavn, repræsentantskabet
Del dette dagsordenpunkt
83 Valgbestyrelse, kommunale valg
Del dette dagsordenpunkt
84 Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Skriver Nielsen (A)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Per Skovmose (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
85 Thy-Mors HF og VUC, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
86 Nationalpark Thy, bestyrelsen
Del dette dagsordenpunkt
Åbent møde slutter
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jens Otto Madsen (Ø)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Webcast Finished
17 Center for Tandregulering Nordvestjylland
21 Det nordatlantiske fyr
22 Destination Nordvestkysten, bestyrelsen
23 Dover Plantage, bestyrelsen
25 EUC Nordvest, bestyrelsen
26 FGU Nordvest, bestyrelsen
27 Fonden til almen støtte for Bunkermuseum Hanstholm. Bestyrelsen.
31 Hanstholm Havn, bestyrelsen
32 Hanstholm Industri Støtte, bestyrelsen
37 I/S Mors-Thy Færgefart, bestyrelsen
39 I/S Skovsted Losseplads, bestyrelsen
45 KommunikationsCenter Thisted, bestyrelsen
47 Kulhuset i Krik, bestyrelsen
53 Museum Thy, bestyrelsen
54 Netværkscafeen, bestyrelsen - (tidligere Sind-Huset)
56 Nordjyllands Trafikselskab, repræsentantskabet
58 Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond, bestyrelsen
63 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, bestyrelsen
64 Spillestedet Thy, bestyrelsen
68 Thisted Behandlerhus (Dokken), erhvervsdrivende fond, bestyrelsen
69 Thisted Gymnasium og HF-Kursus, bestyrelsen
70 Thisted Musikteater, bestyrelsen
74 Thy Fonden (Enggården), bestyrelsen
75 Thy Turistforening, bestyrelsen
77 TV/Midt-Vest, repræsentantskabet
82 Aalborg Lufthavn, repræsentantskabet
85 Thy-Mors HF og VUC, bestyrelsen
86 Nationalpark Thy, bestyrelsen
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Intet profilbillede tilgængeligt for Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Økonomiudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
Borgmester, Økonomiudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kristian Yde (C)
Viceborgmester, Økonomiudvalget, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti