Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 28. juni 2022, kl. 19 - tir, 28. juni 2022 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 28. juni 2022, kl. 19
tir, 28. juni 2022 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
 2. Preben Dahlgaard (V)
 3. Mødesalen
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Kenneth Bjerregaard (V)
 6. Mødesalen
 7. Tilhørerpladsen
 8. Mødesalen
 9. Mødesalen
 10. Tilhørerpladsen
 11. Mødesalen
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
112. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jørgen Andersen (C)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
113. Revisionsberetninger nr. 30 og 31 vedr. regnskabsåret 2021
Del dette dagsordenpunkt
114. Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk
Del dette dagsordenpunkt
115. Ansøgning om tilskud til afvikling af EM i wakeboarding
Del dette dagsordenpunkt
116. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Peter Larsen (V)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Jane Rishøj (A)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
117. Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034
Del dette dagsordenpunkt
 1. Henrik Gregersen (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Torben Overgaard (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Ulla Vestergaard (A)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Brian Nielsen (D)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Morten Bo Bertelsen (F)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Kenneth Bjerregaard (V)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Jens Otto Madsen (Ø)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Torben Overgaard (C)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Henrik Gregersen (V)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Morten Bo Bertelsen (F)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Brian Nielsen (D)
 26. Niels Jørgen Pedersen (V)
 27. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 28. Niels Jørgen Pedersen (V)
 29. Peter Skriver Nielsen (A)
 30. Niels Jørgen Pedersen (V)
 31. Ib Poulsen (O)
 32. Niels Jørgen Pedersen (V)
 33. Ida Pedersen (A)
 34. Niels Jørgen Pedersen (V)
 35. Kristian Tilsted (V)
 36. Niels Jørgen Pedersen (V)
 37. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 38. Niels Jørgen Pedersen (V)
 39. Morten Bo Bertelsen (F)
 40. Niels Jørgen Pedersen (V)
 41. Jens Kristian Yde (C)
 42. Niels Jørgen Pedersen (V)
 43. Brian Nielsen (D)
 44. Niels Jørgen Pedersen (V)
 45. Mødesalen
 46. Niels Jørgen Pedersen (V)
117. Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
118. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 33-001 Erhverv, Thorsted
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Morten Bo Bertelsen (F)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Ulla Vestergaard (A)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Peter Larsen (V)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Niels Jørgen Pedersen (V)
119. Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør
Del dette dagsordenpunkt
 1. Jørgen Andersen (C)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jørgen Andersen (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Jørgen Andersen (C)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Morten Bo Bertelsen (F)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Per Skovmose (C)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Ulla Vestergaard (A)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Ib Poulsen (O)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Peter Larsen (V)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Peter Skriver Nielsen (A)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Jørgen Andersen (C)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Jørgen Andersen (C)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Mødesalen
 26. Tilhørerpladsen
 27. Mødesalen
 28. Niels Jørgen Pedersen (V)
 29. Ib Poulsen (O)
 30. Niels Jørgen Pedersen (V)
 31. Mødesalen
 32. Niels Jørgen Pedersen (V)
 33. Niels Jørgen Pedersen (V)
120. Anlæg – ekstraordinære omkostninger som følge af Covid19 og Ukraine-situationen
Del dette dagsordenpunkt
121. Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Sjørring og Thisted
Del dette dagsordenpunkt
 1. Peter Larsen (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jens Kristian Yde (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
122. Anlægsbevilling - Kildeopsporing af forurening med PFAS stoffer
Del dette dagsordenpunkt
123. I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2023
Del dette dagsordenpunkt
124. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2021
Del dette dagsordenpunkt
125. P60 - effektiviseringspotentialer til Budget 2023
Del dette dagsordenpunkt
 1. Morten Bo Bertelsen (F)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Henning Holm (A)
 4. Ib Poulsen (O)
 5. Ib Poulsen (O)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Niels Jørgen Pedersen (V)
 8. Morten Bo Bertelsen (F)
 9. Niels Jørgen Pedersen (V)
126. Orientering om status på arbejdet med ukrainske fordrevne
Del dette dagsordenpunkt
127. Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads
Del dette dagsordenpunkt
128. Regnskab 2021, I/S Thyra
Del dette dagsordenpunkt
129. Regnskab 2021, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Webcast Finished
114. Ansøgning om kommunegaranti fra Vorupør Kraftvarmeværk
119. Infrastrukturudvikling i Nr. Vorupør
127. Regnskab 2021, I/S Skovsted Losseplads
Foto af Jørgen Andersen (C)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Intet profilbillede tilgængeligt for Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Preben Dahlgaard (V)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Henrik Gregersen (V)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
Medlem af Social- og Seniorudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Økonomiudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Intet profilbillede tilgængeligt for Brian Nielsen (D)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Nye Borgerlige
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Brugerudvalget (Folkeoplysningsudvalget)
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
Borgmester, Økonomiudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Jane Rishøj (A)
Medlem af Børne- og familieudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kristian Yde (C)
Viceborgmester, Økonomiudvalget, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti