Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 31. maj 2022, kl. 19 - tir, 31. maj 2022 - 19.00 - Thisted NetTV

Kommunalbestyrelsesmøde Tirsdag den 31. maj 2022, kl. 19
tir, 31. maj 2022 - 19.00 

Dagsorden

Præsentationer

Transskribt

Kort

Bilag og links

Fora

Talere

Stemmer

 
Til starten
Del dette dagsordenpunkt
Velkomst og sang
Del dette dagsordenpunkt
 1. Mødesalen
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Henrik Gregersen (V)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Kenneth Bjerregaard (V)
 6. Kommunalbestyrelsen
 7. Kenneth Bjerregaard (V)
 8. Kommunalbestyrelsen
89. Godkendelse af dagsorden
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
 2. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 3. Niels Jørgen Pedersen (V)
90. Naturnationalpark - udpegning af to repræsentanter til lokal projektgruppe
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ib Poulsen (O)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Brian Nielsen (D)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Kristian Tilsted (V)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Per Skovmose (C)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Jens Kristian Yde (C)
 10. Brian Nielsen (D)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Jens Otto Madsen (Ø)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Morten Bo Bertelsen (F)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Ib Poulsen (O)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Mødesalen
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
91. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022
Del dette dagsordenpunkt
92. Thisted Bolig - prækvalificering af renoveringsprojekt på Havrevej
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
93. Hanstholm Havn - Regnskab 2021
Del dette dagsordenpunkt
94. Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning - Nors og Østerild
Del dette dagsordenpunkt
95. Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti
Del dette dagsordenpunkt
96. Samarbejdsaftale med Food & Bio Cluster Denmark og overdragelse af Food Cluster Thy
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Mette Kjærulff (A)
 8. Mødesalen
 9. Niels Jørgen Pedersen (V)
 10. Morten Bo Bertelsen (F)
 11. Niels Jørgen Pedersen (V)
 12. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 13. Niels Jørgen Pedersen (V)
 14. Jens Kristian Yde (C)
 15. Niels Jørgen Pedersen (V)
 16. Peter Skriver Nielsen (A)
 17. Niels Jørgen Pedersen (V)
 18. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 19. Niels Jørgen Pedersen (V)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Mødesalen
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
97. Etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd
Del dette dagsordenpunkt
 1. Ida Pedersen (A)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Peter Larsen (V)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Torben Overgaard (C)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Per Skovmose (C)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Ida Pedersen (A)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Peter Larsen (V)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Torben Overgaard (C)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Lene Kjelgaard Jensen (C)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Peter Larsen (V)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Ulla Vestergaard (A)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Morten Bo Bertelsen (F)
 26. Niels Jørgen Pedersen (V)
98. Ejerstrategi Thisted Vand A/S
Del dette dagsordenpunkt
99. Forslag til Nationalparkplan 2022-2028 i høring
Del dette dagsordenpunkt
100. Anlægsbevilling - Renovering af botilbud - Dragskilde,Thisted
Del dette dagsordenpunkt
101. Anlægsbevilling - Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave - Dragskilde 3,Thisted
Del dette dagsordenpunkt
102. Anlægsbevilling - Udvidelse af fællesvaskeri på Kristianslyst i Thisted
Del dette dagsordenpunkt
103. Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som Geografi
Del dette dagsordenpunkt
 1. Kristian Tilsted (V)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Ulla Vestergaard (A)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Morten Bo Bertelsen (F)
 6. Niels Jørgen Pedersen (V)
 7. Jens Otto Madsen (Ø)
 8. Niels Jørgen Pedersen (V)
 9. Jens Kristian Yde (C)
 10. Niels Jørgen Pedersen (V)
 11. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 12. Niels Jørgen Pedersen (V)
 13. Peter Skriver Nielsen (A)
 14. Niels Jørgen Pedersen (V)
 15. Kristian Tilsted (V)
 16. Niels Jørgen Pedersen (V)
 17. Kenneth Bjerregaard (V)
 18. Niels Jørgen Pedersen (V)
 19. Morten Bo Bertelsen (F)
 20. Niels Jørgen Pedersen (V)
 21. Brian Nielsen (D)
 22. Niels Jørgen Pedersen (V)
 23. Henning Holm (A)
 24. Niels Jørgen Pedersen (V)
 25. Peter Larsen (V)
 26. Niels Jørgen Pedersen (V)
 27. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 28. Niels Jørgen Pedersen (V)
 29. Ib Poulsen (O)
 30. Niels Jørgen Pedersen (V)
 31. Morten Bo Bertelsen (F)
 32. Niels Jørgen Pedersen (V)
 33. Kristian Tilsted (V)
 34. Niels Jørgen Pedersen (V)
 35. Per Skovmose (C)
 36. Niels Jørgen Pedersen (V)
104. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - endelig vedtagelse
Del dette dagsordenpunkt
 1. Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 2. Niels Jørgen Pedersen (V)
 3. Jens Otto Madsen (Ø)
 4. Niels Jørgen Pedersen (V)
 5. Mødesalen
105. Opdateret Helhedsplan Klitmøller 2022
Del dette dagsordenpunkt
 1. Niels Jørgen Pedersen (V)
 2. Webcast Finished
92. Thisted Bolig - prækvalificering af renoveringsprojekt på Havrevej
93. Hanstholm Havn - Regnskab 2021
95. Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti
98. Ejerstrategi Thisted Vand A/S
100. Anlægsbevilling - Renovering af botilbud - Dragskilde,Thisted
101. Anlægsbevilling - Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave - Dragskilde 3,Thisted
102. Anlægsbevilling - Udvidelse af fællesvaskeri på Kristianslyst i Thisted
105. Opdateret Helhedsplan Klitmøller 2022
Foto af Morten Bo Bertelsen (F)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
SF -Socialistisk Folkeparti
Intet profilbillede tilgængeligt for Kenneth Bjerregaard (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Henrik Gregersen (V)
Medlem af Social- og Seniorudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Henning Holm (A)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Lene Kjelgaard Jensen (C)
Medlem af Social- og Seniorudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Alternativet
Foto af Mette Kjærulff (A)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Peter Larsen (V)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Jens Otto Madsen (Ø)
Medlem af Økonomiudvalget
Enhedslisten - De Rød-Grønne
Foto af Peter Skriver Nielsen (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Intet profilbillede tilgængeligt for Brian Nielsen (D)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Nye Borgerlige
Foto af Torben Overgaard (C)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Brugerudvalget (Folkeoplysningsudvalget)
Det Konservative Folkeparti
Foto af Ida Pedersen (A)
Medlem af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Niels Jørgen Pedersen (V)
Borgmester, Økonomiudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ib Poulsen (O)
Medlem af Økonomiudvalget, Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Dansk Folkeparti
Foto af Per Skovmose (C)
Medlem af Børne- og familieudvalget
Det Konservative Folkeparti
Foto af Kristian Tilsted (V)
Medlem af Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Foto af Ulla Vestergaard (A)
Medlem af Økonomiudvalget
Socialdemokratiet
Foto af Jens Kristian Yde (C)
Viceborgmester, Økonomiudvalget, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Det Konservative Folkeparti